Odstraňování znamének a kožních nádorů

Kožní znaménka a nádory odstraňujeme chirurgicky a posíláme k histologickému vyšetření. Je lepší, pokud předem vyšetří znaménko kožní lékař a doporučí chirurgické odstranění ze zdravotních důvodů. Tento zákrok hradí pojišťovny.

Odstranění světlých névů obličeje a krku pojišťovny nehradí.

Cena zákroku je 900,- Kč, za každé další při jednom sezení 700,-Kč. U odstranění lézí na těle bez úhrady pojišťovnou je cena 700,-Kč, za každé další při jednom sezení 500,-Kč.

Některé světlé névy je možno rovněž odstranit laserem, zde bývá méně viditelná jizva, což je výhodné zvláště v obličeji. Po laserovém odstranění však není možné mikroskopické vyšetření a tím přesné zjištění povahy znaménka. Laserové zákroky rovněž nehradí zdravotní. Laserové zákroky se u nás neprovádí.